Vježbe i događanja u DVD-u

Interventni članovi našeg DVD-a ovih dana su izvršili nekoliko samostalnih taktičkih vježbi te aktivno sudjelovali u edukaciji i pokaznoj vježbi tehničke intervencije koju je organizirala VZO Brdovec u Šenkovcu. Prilikom samostalnih vježbi interventni članovi su isprobali neke nove tehnike rada te uvježbali standardne načine spašavanja ljudi i imovine te gašenje požara sa opremom koju posjeduju kako bi u slučaju … Continue reading Vježbe i događanja u DVD-u