Interventni članovi našeg DVD-a ovih dana su izvršili nekoliko samostalnih taktičkih vježbi te aktivno sudjelovali u edukaciji i pokaznoj vježbi tehničke intervencije koju je organizirala VZO Brdovec u Šenkovcu.

Prilikom samostalnih vježbi interventni članovi su isprobali neke nove tehnike rada te uvježbali standardne načine spašavanja ljudi i imovine te gašenje požara sa opremom koju posjeduju kako bi u slučaju nesreće ili požara što prije reagirali i na što je manju moguću razinu smanjili štetu.

Prilikom edukacije i pokaznih vježbi u organizaciji VZO-a Brdovec, na lokaciji središnje postrojbe Šenkovec naši interventni članovi su aktivno sudjelovali te su isprobali rad s novom opremom. Tako su naši članovi imali zaduženje ukloniti prednja i zadnja vrata na oštećenom vozilu kako bi se mogla pružiti pomoć unesrećenima. Nakon uklanjanja vrata članovi središnje postrojbe su u potpunosti uklonili krov vozila, a u kombinaciji članova središnje postrojbe i naših članova je izvršeno podizanje i odmicanje kontrolne table.
Sudjelovanjem naših članova na vježbi tehničke intervencije koja je izrežirana od strane zapovjednika VZO-a naši članovi su pokazali da su sposobni i voljni sudjelovati u velikom rasponu taktično-tehničkih intervencija, te da imaju znanje i hrabrost pružiti svu potrebnu pomoć.

Ovih dana naši interventni članovi su izvršili liječnički pregled, te time obnovili dokumentaciju potrebnu za prisustupanje vježbama i intervencijama.