DVD Zdenci Brdovečki osnovan je 1926. g. kao dobrovoljna vatrogasna četa Zdenci.

Na poticaj gosp. Vjekoslava Filipčića održana je 20. studenog, 1926.g. u kući Alojza Spehnjaka u Zdencima kostituirajuća skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na ovoj skupštini bilo je prisutno preko 90 mještana. Sazivač skupštine im je obrazložio važnost vatrogasnog društva u selu. Saslušavši pomno riječi sazivača Vjekoslava Filipčića i svjesni važnosti osnutka vatrogasnog društva, odlučeno je da se društvo osnuje. Prešlo je na glasanje, te je izabran sljedeći odbor:

1926-Spehnjak-Alojz
Alojz Spehnjak, 1926. godine
1955 Šoštarić Stjepan
Stjepan Šoštarić, 1955. godine

– Spehnjak Alojz, kao predsjednik društva

– Dujaković Marko, kao zapovjednik društva

– Šoštarić Stjepan, kao tajnik društva

  1. siječnja, 1927. godine izaslani su u Varaždinske Toplice predsjednik Spehnjak Alojz i zapovjednik Dujaković Marko, gdje su kupili ručnu četverokolnu štrcaljku. 11. kolovoza, 1927. godine društvo je sudjelovalo kod gašenja požara u Zaprešiću, prilikom kojeg je Šoštarić Stjepan teže povrijeđen. 10 . studenog iste godine društvo je sudjelovalo kod gašenja velikog požara u mjestu Rigonci preko rijeke Save. Od tad pa nadalje uspostavljeni su prijateljski odnosi sa DVD-ima iz susjedne države Slovenije.
  2. kolovoza, 1934. godine četa je kupila novu motornu štrcaljku, budući da ručna štrcaljka nije pružala dovoljno garancije za očuvanje od požara.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata opremom se interveniralo u slučaju požara ili drugih nepogoda, ali su izostale druge aktivnosti kao što su zabave i slično.

U poslijeratnom vremenu društvo je dobilo novi zamah. U siječnju 1947. godine izabrana je nova uprava. Slijedeći  trendove, mladi članovi su odlučili da pored zabave i rada u vatrogastvu osnuju nogometni klub te su mu dali ime po vatrogascima. Tako je nastao nogometni klub Vatrogasac. Rad DVD-a se odvijao u domu. Bila je to drvena baraka izgrađena u dvorištu prvog predsjednika. U spremištu na lokaciji obitelji Spehnjak bila je to oprema kao i vatrogasno vozilo koje je služilo za odlazak na gašenje požara, odlazak na vatrogasne i nogometne zabave, a nerijetko, s obzirom da nije bilo drugog prijevoza, služilo je i za vožnju trudnica u rodilište. Sagledavajući potrebe, DVD je odlučio izgraditi vatrogasni dom, te je 1948. godine pribavilo zemljište. Čitavi Zdenci su bili jedinstveni i pomagali da dom bude što prije gotov. U izgrađenom domu, DVD i čitavo mjesto dobilo je mjesto za nove sadržaje.

  1. godine kupnjen je rashodani kombi od PTT-a Zagreb, te je bio osposobljen za potrebe DVD – a i bio je u upotrebi oko 5 godina.
  2. godine DVD Zdenci dobiva vatrogasnu štrcaljku “ROSSENBAUER“. S obzirom da smo za naše potrebe imali spremište veličine 10 kvadratnih metara, ukazala se prilika za izgradnju novog spremišta. Tako su počele predradnje za ostvarivanje postavljenog cilja.
  3. godine je formirana ženska ekipa koja je odmah počela sa natjecanjima. Veliki dio članica tadašnjeg aktiva žena uključio se u rad DVD-a. Tako je nastalo žensko odjeljenje, kojem je zapovjednik bila Magdić Radojka.

21.05.1987. godine u vatrogasnoj brigadi je preuzet vatrogasni kombi IMV. Osim muške i ženske ekipe, DVD Zdenci je imao i pionirsku ekipu, koja je također sudjelovala  u takmičenjima. 1988. godine, kao i godinu dana prije, na molbu AMV-a Savski Marof, DVD je dežurao na motokrosu.

U toku 1991. godine, nakon velikih oborinskih kiša i nabujale rijeke Save, došlo je do izlijevanja vode van korita, a samim time voda je kanalima i poljima stigla do samog ulaza u selo, gdje su bili ugroženi pojedini stambeni i gospodarski objekti. Tu je bila potrebna nesebična pomoć mještana i DVD-a Zdenci.

  1. godine izbio je požar na gospodarskom objektu, gdje se pokazala brzina i spretnost vatrogasaca DVD-a Zdenci, koji su spriječili širenje požara na susjedni objekt, što je bilo najvažnije do dolaska JVP.
  2. godine najvažnije je bilo osposobiti IMV kombi vozilo, koje je dobiveno od tadašnje militacije.
  3. godine ispred doma u Zdencima Brdovečkim DVD je organizirao taktičku i pokaznu vježbu sa zadatkom postave cijevnih pruga za navlaku te upotreba izolacijskih aparata i zaštitne opreme.

Razdoblje od 1999. do 2006. godine, za DVD Zdenci je posebno značajno što se tiče nabavke vatrogasne opreme i tehnike zaštitne obuće. U 2004. godini kupljen je kombi TAM A5 od GPB Veliki Podlog ( Slovenija). U nabavci opreme veliku ulogu je imala VZO Brdovec. Tako je sa 50% sudjelovala u kupnji vatrogasnog kombija TAM. Drugu polovicu troškova snosio je sam DVD Zdenci. Nakon toga, predhodni IMV kombi je prodan. Posredstvom VZO-a dobili smo na korištenje dva IZO aparata, neophodne kod intervencija, pumpu “mio standard” tip WA-30-P.

U programu VZO Brdovec, redovno smo prolazili razne obuke i tečajeve.

 

Vatrogasci DVD-a Zdenci, 1936. godine
1959-spisak-aktivnih-clanova
Spisak aktivnih članova, 1936. godine