DVD danas

Od osnutka pa do dana današnjeg DVD Zdenci Brdovečki sudjelovalo je u bezbroj tehničkih intervencija, gašenja požara i obrane od poplava i ostalih elementarnih nepogoda.
DVD Zdenci djeluje na području Općine Brdovec zajedno sa ostalih 8 DVD-a koji tvore Vatrogasnu Zajednicu Općine Brdovec (VZO Brdovec).

DVD je od prosinca 2012.g. posjedovalo kombi vozilo TAM A5, koje nije bilo dostatno za potrebe DVD-a. Stoga se nabavilo novo navalno vozilo STAYER 690 TLF, koje je povećalo interventne mogućnosti DVD-a te s time i VZO-a Brdovec. Interventno vozilo je kupljeno pomoću prikupljenih donacija različitih sponzora, mještana Zdenaca Brdovečkih i VZO-a Brdovec.

DVD Zdenci Brdovečki broji 30 članova, od kojih je 15 aktivnih i spremnih za intervenciju. Članovi se redovito okupljaju u prostorijama DVD-a gdje održavaju svoje sastanke.
Također redovito provode taktične vježbe kako bi što bolje, brže i efikasnije djelovali kada se za to pokaže potreba.
Članovi DVD-a Zdenci Brdovečki redovito pohađaju tečajeve kako bi proširili spektar svojih sposobnosti.